Projekty a stavební dozor Liberec

Vodní hospodářství

Vodní a inženýrské stavby

Projektová dokumentace

Čistírny odpadních vod

Envitech

Rychlý kontakt

ENVITECH CZ s.r.o.
Humpolecká 108/3 (mapa)
460 05 Liberec

+420 737 248 548
e-mail: envitech.cz@envitech.cz

Úvodní stránka
  • ENVITECH CZ s.r.o. je společnost, jež nabízí své služby především v oboru vodního hospodářství a vodních a inženýrských staveb. Především se jedná o:

    vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod.

  • Zákazníky společnosti ENVITECH CZ s.r.o. jsou především představitelé samosprávy obcí a měst, případně sdružení obcí pro konkrétní vodohospodářský projekt, průmyslové podniky, ale i jednotliví občané, či jiné vodohospodářské společnosti.

  • ENVITECH CZ s.r.o. nabízí svým klientům pomoc při řešení jejich stavebních a investičních záměrů. Společnost je připravena zákazníkovi nabídnout a zajistit jakoukoliv činnost ve fázi průběhu výstavby, tj. např. odborné a ekonomické konzultace - zpracování projektové dokumentace - inženýrskou činnost - realizaci stavby - odborný dozor na stavbě - správce stavby - technologický dohled při provozování čistíren odpadních vod, apod.

    Současně vedle odborné technické činnosti vybereme a doporučíme v případě zájmu objednatele pro daný projekt i vhodný zdroj finanční dotace a vypracujeme a zajistíme žádost o tuto dotaci, včetně veškerých dalších podkladů a příloh tak, aby dotace mohla být projektu úspěšně přidělena.

    U větších projektů, jejichž cílem je získání podpory z některých evropských fondů, společnost investorům a žadatelům o podporu nabízí také zpracování žádosti o tuto finanční podporu (např. Operační program životní prostředí) a zajištění funkce správce stavby.

  • Služby společnosti ENVITECH CZ s.r.o. jsou založeny především na odborných znalostech v daném oboru a dlouholetých zkušenostech pracovníků společnosti, případně i vybraných externích expertů. Jakoukoliv výše uvedenou činnost vykonáváme vždy ku prospěchu a spokojenosti objednatele a základním předpokladem úspěšné práce společnosti je důvěra každého jednotlivého zákazníka. Usilujeme o zajištění všech činností ve vysokém evropském standardu, významným prvkem naší práce jsou znalosti a zkušenosti z řady projektů a staveb již realizovaných a využití těchto „zpětných vazeb" do dalších zakázek. I proto je cílem společnosti, aby výsledkem její činnosti byla taková technická řešení, která jsou jednoduchá, efektivní a ekonomická.